favicon daotao.hua.edu.vn daotao.hua.edu.vn

Cổng Thông Tin Đào Tạo-Học viện Nông nghiệp Việt Nam (v2016.02.20)

  Đăng Nhập   -------Font------- Font Unicode Font ABC Font Vni Text không dấu TRANG CHỦ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC LỊCH THI CĐ & ĐH LỊCH THI SĐH XEM TKB XEM HỌC PHÍ XEM ĐIỂM SỬA TT CÁ NHÂN SỬA LÝ LỊCH GÓP Ý KIẾN Quên mật khẩu!   Tên Đăng Nhập  Mật Khẩu ...

Look up information

Alexa stats ( Rank: #0 )

Compare this site to:

traffic alexa for daotao.hua.edu.vn

Site Seo

Tag :
H1 H2 H3 H4 H5
0 0 0 1 0
Image : There are 48 images on this website and 8 images have alt attributes
Frame : There are 0 embed on this website.
Flash : There are 0 flash on this website.
Size : 77,102 characters
Meta Description : No
Meta Keyword : No

Magestic Backlinks for: daotao.hua.edu.vn

Magestic Backlinks daotao.hua.edu.vn

About site

Domain

daotao.hua.edu.vn

Charset UTF-8
Page Speed Check now
Programming Language ASP.NET
Web server Microsoft-IIS/7.5
IP Address 220.231.107.130
					
								Domain: hua.edu.vn 

Issue Date: 2007-10-17 00:00:00.0
Expired Date: 2017-10-17 00:00:00.0

Owner Name: Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội
DNS: hcm-server1.vnn.vn - , vdc-hn01.vnn.vn -

, vdc-hn01.vnn.vn

Cross link